Responzivní webdesign je specifický způsob stylování HTML dokumentů, které zobrazuje stránky optimalizované pro všechny druhy nejrůznějších zařízení (mobily, tablety atd.). Vlastnost Media Queries rozpoznává vlastnosti zařízení, na kterém je stránka zobrazena a přizpůsobí tak všechny prvky stránky těmto vlastnostem. Vlastnost Media Queries je zahrnuta ve specifikaci CSS3. Responzivní webdesign má tři základní úrovně: Flexibilní struktura, Flexibilní obrázky a již zmiňovaná Media Queries.