Světoznámý webdesigner a autor několika knih Steve Krug napsal knihu o použitelnosti s názvem „Nenuťte uživatele přemýšlet“ (anglicky „Don’t make me think“). Název této publikace skvěle vystihuje podstatu významu použitelnosti webových prezentací.

Použitelné stránky se vyznačují právě tím, že nenutí uživatele přemýšlet při používání webových stránek – ať už je to pohyb po prezentaci, vyhledávání důležitých informací či vyplňování formulářů. Takové stránky mají (1) jednoduchý design, který neodpoutává pozornost od původní myšlenky webové prezentace, mají (2) jasně danou strukturu, díky které se na webu velmi jednoduše orientujete a (3) velmi důležité je vyznačení prvků, které mají stejnou funkci – text, menu či odkazy v textu. Použitelnost webových stránek se testuje pomocí tzv. uživatelských testování, které by měli využívat tvůrci stránek pro dosažení, co nejlepší použitelnosti dané prezentace, protože každý byznys má svá specifika.

Pokud byste si chtěli přečíst něco málo o použitelnosti, mohu vám doporučit výše zmíněnou knihu. Jestli se chcete o použitelnosti dovědět podrobně, doporučuji vám webové stránky světového guru na použitelnost Jakoba Nielsena, který se zde pravidelně věnuje právě použitelnosti.