Při procházení webových stránek čím dál více uživatelů používá místo klasického monitoru, mobilní telefon, PDA nebo jiné mobilní zařízení. Někteří uživatelé mohou získávat informace pouze určitým způsobem, vzhledem k jejich zdravotnímu handicapu. Pro všechny uživatele je tedy potřeba tvořit web přístupný, jinými slovy bezbariérový.

Přístupný web zajišťuje, aby informace na webové stránce bylo možné prezentovat různým způsobem dle potřeb uživatele.

Není proto správné předpokládat, že určitý prvek stránky bude vždy zobrazen určitou barvou na určitém místě. Pro nevidomé je důležité, aby byly informace srozumitelné pomocí hlasové čtečky. Slabozrací ocení dostatečný kontrast mezi barvou písma a barvou pozadí. Získávání informací musí být dostupné také při menším rozlišením obrazovky. Web by mělo jít snadno procházet s vypnutými obrázky a bez použití technologií jako jsou Flash a Javascript. Těchto požadavků na přístupnost je velké množství a tyto, které jsem zde uvedl, jsou pouze ty nejdůležitější.

Podrobně se pravidlům přístupnosti věnují jednotlivé metodiky.

Pro české weby je dobré dodržovat Pravidla tvorby přístupného webu. Tato pravidla jsou zároveň zákonem povinná dodržet v případě, jedná-li se o webové stránky orgánů státní správy.

Jak vytvořit bezbariérový web radí i metodika WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) vydaná konsorciem W3C. W3C konsorcium je zároveň tvůrcem specifikace značkovacího jazyka XHTML, ve kterém je dnes tvořena většina webových stránek.

V USA weby financované z veřejných prostředků mají povinnost splňovat pravidla metodiky Section 508.

Přístupný web z velké části splňuje předpoklady, aby se mohl stát efektivním nástrojem obousměrné komunikace firem se zákazníky, škol se studenty a ostatních institucí a organizací s širokou veřejností. Aby tomu tak ale skutečně bylo, je zároveň důležité klást důraz na použitelnost webových stránek.